XarArchive.Entries

XarArchive.Entries property

Şunun girişlerini alır:XarEntry arşivi oluşturan tür.

public IEnumerable<XarEntry> Entries { get; }

Ayrıca bakınız