Class XarDirectoryEntry

XarDirectoryEntry class

xar arşivi içindeki dizin girişini temsil eder.

public sealed class XarDirectoryEntry : XarEntry

Özellikleri

İsimTanım
AllEntries { get; }Tüm girişleri alırXarEntry dizini tekrar tekrar oluşturan yazın.
CreationTime { get; }Dosya veya dizinin oluşturulma zamanını alır.
Directories { get; }Şunun girişlerini alır:XarDirectoryEntry dizini oluşturan yazın.
Files { get; }Şunun girişlerini alır:XarFileEntry dizini oluşturan yazın.
FilesAndDirectories { get; }Şunun girişlerini alır:XarEntry dizini oluşturan yazın.
FullPath { get; }Arşivdeki girişin tam yolunu alır.
IsDirectory { get; }Girdinin dizini temsil edip etmediğini gösteren bir değer alır.
LastAccessTime { get; }Dosya veya dizinin son erişim zamanını alır.
LastWriteTime { get; }Dosya veya dizinin değişiklik zamanını alır.
Name { get; }Arşivdeki girişin adını alır.
Parent { get; }Girdinin ait olduğu üst dizini alır.

yöntemler

İsimTanım
ExtractToDirectory(string)Geçerli dizindeki tüm dosyaları sağlanan dizine çıkarır.
override ToString()

Ayrıca bakınız