XarDirectoryEntry.Directories

XarDirectoryEntry.Directories property

Şunun girişlerini alır:XarDirectoryEntry dizini oluşturan yazın.

public IEnumerable<XarDirectoryEntry> Directories { get; }

Ayrıca bakınız