XarDirectoryEntry.Files

XarDirectoryEntry.Files property

Şunun girişlerini alır:XarFileEntry dizini oluşturan yazın.

public IEnumerable<XarFileEntry> Files { get; }

Ayrıca bakınız