XarDirectoryEntry.FilesAndDirectories

XarDirectoryEntry.FilesAndDirectories property

Şunun girişlerini alır:XarEntry dizini oluşturan yazın.

public IEnumerable<XarEntry> FilesAndDirectories { get; }

Ayrıca bakınız