Class XarEntry

XarEntry class

xar arşivi içindeki tek girişi temsil eder.

public abstract class XarEntry

Özellikleri

İsimTanım
CreationTime { get; }Dosya veya dizinin oluşturulma zamanını alır.
FullPath { get; }Arşivdeki girişin tam yolunu alır.
IsDirectory { get; }Girdinin dizini temsil edip etmediğini gösteren bir değer alır.
LastAccessTime { get; }Dosya veya dizinin son erişim zamanını alır.
LastWriteTime { get; }Dosya veya dizinin değişiklik zamanını alır.
Name { get; }Arşivdeki girişin adını alır.
Parent { get; }Girdinin ait olduğu üst dizini alır.

yöntemler

İsimTanım
override ToString()

Ayrıca bakınız