Class XarFileEntry

XarFileEntry class

xar arşivi içindeki dosya girişini temsil eder.

public abstract class XarFileEntry : XarEntry, IArchiveFileEntry

Özellikleri

İsimTanım
CreationTime { get; }Dosya veya dizinin oluşturulma zamanını alır.
FullPath { get; }Arşivdeki girişin tam yolunu alır.
IsDirectory { get; }Girdinin dizini temsil edip etmediğini gösteren bir değer alır.
LastAccessTime { get; }Dosya veya dizinin son erişim zamanını alır.
LastWriteTime { get; }Dosya veya dizinin değişiklik zamanını alır.
abstract Length { get; }Girdinin uzunluğunu bayt olarak alır.
Name { get; }Arşivdeki girişin adını alır.
Parent { get; }Girdinin ait olduğu üst dizini alır.

yöntemler

İsimTanım
abstract Extract(Stream)Girdiyi sağlanan akışa çıkarır.
abstract Extract(string)Girdiyi sağlanan yolla dosya sistemine çıkarır.
abstract Open()Çıkarma için girişi açar ve giriş içeriğine sahip bir akış sağlar.
override ToString()

Ayrıca bakınız