Aspose.Zip.Xz.Settings

Settingsad alanı, xz arşiv ayarlarını temsil eden sınıflar içerir.

sınıflar

SınıfTanım
XzArchiveSettingsSınıf, belirli xz arşivi ayar kümesini içerir.
XzBcjX86FilterSettingsxz Bcj X86 filtresi için ayarlar.
XzFilterSettingsBelirli xz biçimi filtresinin ayar kümesi için temel sınıf.
XzLZMA2FilterSettingsxz LZMA2 filtresi için ayar kümesi.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
XzCheckTypeNumaralandırma, xz arşivi için sağlama toplamı hesaplama yaklaşımını tanımlar.