Class XzBcjX86FilterSettings

XzBcjX86FilterSettings class

xz Bcj X86 filtresi için ayarlar.

public sealed class XzBcjX86FilterSettings : XzFilterSettings

yapıcılar

İsimTanım
XzBcjX86FilterSettings()Yeni bir örneğini başlatır.XzBcjX86FilterSettings . İçindeki yürütülebilir dosyaları ve kitaplıkları sıkıştırmak için kullanınXzArchive .

Ayrıca bakınız