XzBcjX86FilterSettings.XzBcjX86FilterSettings

XzBcjX86FilterSettings constructor

Yeni bir örneğini başlatır.XzBcjX86FilterSettings . İçindeki yürütülebilir dosyaları ve kitaplıkları sıkıştırmak için kullanınXzArchive .

public XzBcjX86FilterSettings()

Örnekler

XzLZMA2FilterSettings lzma2 = new XzLZMA2FilterSettings(5242880);
XzBcjX86FilterSettings bcj = new XzBcjX86FilterSettings();
XzArchiveSettings settings = new XzArchiveSettings(new XzFilterSettings[] {bcj,lzma2}, 10485760, XzCheckType.Crc32);
using (XzArchive archive = new XzArchive(settings))
{
    archive.SetSource("data.bin");
    archive.Save("archive.xz");
}

Ayrıca bakınız