Class XzFilterSettings

XzFilterSettings class

Belirli xz biçimi filtresinin ayar kümesi için temel sınıf.

public abstract class XzFilterSettings

Ayrıca bakınız