Class XzLZMA2FilterSettings

XzLZMA2FilterSettings class

xz LZMA2 filtresi için ayar kümesi.

public sealed class XzLZMA2FilterSettings : XzFilterSettings

yapıcılar

İsimTanım
XzLZMA2FilterSettings(uint)Yeni bir örneğini başlatır.XzLZMA2FilterSettings .

Özellikleri

İsimTanım
DictionarySize { get; }Sözlüğün boyutu LZMA2 filtresi tarafından kullanılır.

Ayrıca bakınız