Class ZArchive

ZArchive class

Bu sınıf, Z (sıkıştırılmış) arşiv dosyasını temsil eder. Z arşivlerini oluşturmak veya çıkarmak için kullanın.

public class ZArchive : IArchive, IArchiveFileEntry

yapıcılar

İsimTanım
ZArchive()Yeni bir örneğini başlatır.ZArchive sıkıştırmak için hazırlanan sınıf.
ZArchive(Stream)Yeni bir örneğini başlatır.ZArchive sıkıştırmayı açmak için hazırlanan sınıf.
ZArchive(string)Yeni bir örneğini başlatır.ZArchive sıkıştırmayı açmak için hazırlanan sınıf.

yöntemler

İsimTanım
Dispose()Yönetilmeyen kaynakları serbest bırakma, serbest bırakma veya sıfırlama ile ilişkili uygulama tanımlı görevleri gerçekleştirir.
Extract(FileInfo)Z arşivini bir dosyaya çıkarır.
Extract(Stream)Z arşivini bir akışa çıkarır.
Extract(string)Z arşivini yola göre bir dosyaya çıkarır.
Save(Stream)xz arşivini sağlanan akışa kaydeder.
Save(string)Z arşivini sağlanan hedef dosyaya kaydeder.
SetSource(FileInfo)Arşiv içinde sıkıştırılacak içeriği ayarlar.
SetSource(Stream)Arşiv içinde sıkıştırılacak içeriği ayarlar.
SetSource(string)Arşiv içinde sıkıştırılacak içeriği ayarlar.

Notlar

Bkz. https://docs.fileformat.com/compression/z/

Ayrıca bakınız