Archive.DeleteEntry

DeleteEntry(ArchiveEntry)

Belirli bir girişin ilk örneğini girişler listesinden kaldırır.

public Archive DeleteEntry(ArchiveEntry entry)
ParametreTipTanım
entryArchiveEntryGirişler listesinden kaldırılacak giriş.

Geri dönüş değeri

Girişin silindiği arşiv.

Örnekler

Sonuncusu dışındaki tüm girişleri şu şekilde kaldırabilirsiniz:

using (var archive = new Archive("archive.zip"))
{
  while (archive.Entries.Count > 1)
    archive.DeleteEntry(archive.Entries[0]);
  archive.Save("last_entry.zip");
}

Ayrıca bakınız


DeleteEntry(int)

Girişi index. ile girişler listesinden kaldırır.

public Archive DeleteEntry(int entryIndex)
ParametreTipTanım
entryIndexInt32Kaldırılacak girişin sıfır tabanlı dizini.

Geri dönüş değeri

Girişin silindiği arşiv.

istisnalar

istisnaşart
ArgumentOutOfRangeExceptionentryIndex 0.-veya-‘den küçüktürentryIndex eşit veya daha büyükGirdileri saymak.

Örnekler

using (var archive = new TarArchive("two_files.zip"))
{
  archive.DeleteEntry(0);
  archive.Save("single_file.zip");
}

Ayrıca bakınız