Class ArchiveEntryPlain

ArchiveEntryPlain class

Şifreleme olmadan sıkıştırılması veya şifresi çözülmeden sıkıştırılması gereken zip girişi.

public sealed class ArchiveEntryPlain : ArchiveEntry

Özellikleri

İsimTanım
Comment { get; }Arşivdeki girişin yorumunu alır.
CompressedSize { get; }Sıkıştırılmış dosyanın boyutunu alır.
CompressionSettings { get; }Sıkıştırma veya açma için ayarları alır.
IsDirectory { get; }Girdinin dizini temsil edip etmediğini gösteren bir değer alır.
ModificationTime { get; set; }Son değiştirilme tarihini ve saatini alır veya ayarlar.
Name { get; }Arşivdeki girişin adını alır.
UncompressedSize { get; }Orijinal dosyanın boyutunu alır.

yöntemler

İsimTanım
Extract(Stream, string)Girdiyi sağlanan akışa çıkarır.
Extract(string, string)Girdiyi sağlanan yolla dosya sistemine çıkarır.
Open(string)Çıkarma için girişi açar ve sıkıştırılmış giriş içeriğiyle bir akış sağlar.

Olaylar

İsimTanım
event CompressionProgressedHam akışın bir kısmı sıkıştırıldığında yükselir.
event ExtractionProgressedHam akışın bir kısmı çıkarıldığında yükselir.

Ayrıca bakınız