Class CancelEntryEventArgs

CancelEntryEventArgs class

İptal edilebilir girişle ilgili olaylar için olay bağımsız değişkenleri.

public class CancelEntryEventArgs : EntryEventArgs

yapıcılar

İsimTanım
CancelEntryEventArgs(ArchiveEntry)Yeni bir örneğini başlatır.CancelEntryEventArgs sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Cancel { get; set; }Olayın iptal edilip edilmeyeceğini belirten bir değer alır veya ayarlar.
Entry { get; }Olayın oluşturulduğu arşiv girişini alır.

Ayrıca bakınız