CancelEntryEventArgs.CancelEntryEventArgs

CancelEntryEventArgs constructor

Yeni bir örneğini başlatır.CancelEntryEventArgs sınıf.

public CancelEntryEventArgs(ArchiveEntry entry)
ParametreTipTanım
entryArchiveEntryOlayın oluşturulduğu arşiv girişi.

Ayrıca bakınız