ComHelper.OpenBzip2

OpenBzip2(Stream)

Bir COM uygulamasının bir akıştan bzip2 arşivi yüklemesine izin verir.

public Bzip2Archive OpenBzip2(Stream stream)
ParametreTipTanım
streamStreamYüklenecek arşivi içeren bir .NET akış nesnesi.

Geri dönüş değeri

ABzip2Archive arşivi temsil eden nesne.

Ayrıca bakınız


OpenBzip2(string)

Bir COM uygulamasının bir dosyadan bzip2 arşivi yüklemesine izin verir.

public Bzip2Archive OpenBzip2(string fileName)
ParametreTipTanım
fileNameStringYüklenecek arşivin dosya adı.

Geri dönüş değeri

ABzip2Archive arşivi temsil eden nesne.

Ayrıca bakınız