Class EntryEventArgs

EntryEventArgs class

Girişle ilgili olaylar için olay bağımsız değişkenleri.

public class EntryEventArgs : EventArgs

yapıcılar

İsimTanım
EntryEventArgs(ArchiveEntry)Yeni bir örneğini başlatır.EntryEventArgs sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Entry { get; }Olayın oluşturulduğu arşiv girişini alır.

Ayrıca bakınız