Interface IArchive

IArchive interface

Bu arayüz bir arşivi temsil eder.

public interface IArchive : IDisposable

Özellikleri

İsimTanım
FileEntries { get; }Şunun girişlerini alır:IArchiveFileEntry arşivi oluşturan tür.

Ayrıca bakınız