Interface IArchiveFileEntry

IArchiveFileEntry interface

Bu arayüz bir arşiv dosyası girişini temsil eder.

public interface IArchiveFileEntry

Özellikleri

İsimTanım
Length { get; }Girdinin uzunluğunu bayt olarak alır.
Name { get; }Girişin adını alır.

yöntemler

İsimTanım
Extract(Stream)Girdiyi sağlanan akışa çıkarır.
Extract(string)Girdiyi sağlanan yolla dosya sistemine çıkarır.

Ayrıca bakınız