IArchiveFileEntry.Length

IArchiveFileEntry.Length property

Girdinin uzunluğunu bayt olarak alır.

public long? Length { get; }

Ayrıca bakınız