Class License

License class

Bileşeni lisanslamak için yöntemler sağlar.

public class License

yapıcılar

İsimTanım
License()Yeni bir örneğini başlatır.License sınıf.

yöntemler

İsimTanım
SetLicense(Stream)Bileşeni lisanslar.
SetLicense(string)Bileşeni lisanslar.

Örnekler

Bu örnekte, içeren klasörde MyLicense.lic adlı bir lisans dosyası bulunmaya çalışılacaktır. bileşen, çağıran derlemeyi içeren klasörde, giriş derlemesinin klasöründe ve ardından çağıran derlemenin katıştırılmış kaynaklarında.

[C#]

License license = new License();
license.SetLicense("MyLicense.lic");


[Visual Basic]

Dim license As license = New license
License.SetLicense("MyLicense.lic")

bileşen jar dosyası:

License license = new License();
license.setLicense("MyLicense.lic");

Ayrıca bakınız