Class MeteredLicense

MeteredLicense class

Ölçülen anahtarı ayarlamak için yöntemler sağlar.

public class MeteredLicense

yapıcılar

İsimTanım
MeteredLicense()Bu sınıfın yeni bir örneğini başlatır.

yöntemler

İsimTanım
SetMeteredKey(string, string)Tarifeli genel ve özel anahtarı ayarlar.
static GetConsumptionCredit()Tüketim kredisi alır.

Notlar

Önemli: ölçülü lisans ile kendi kendine açılan zip arşivleri oluşturamazsınız.

Örnekler

Bu örnekte, ölçülü genel ve özel anahtar ayarlanmaya çalışılacaktır.

MeteredLicense matered = new MeteredLicense();
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");

Ayrıca bakınız